Kattens hårbollar

Hårbollar

En av de mest vanliga anledningarna till en kräkning är att en hårboll ska stötas bort. Hårbollen är ansamlingar av löst hår som katten sväljer vid rengöring av pälsen. Hårbollen är specifikt förekommande hos raser med lång päls eller sådana som ofta fäller päls. Hårbollar kan fastna i matstrupen och i tarmsystemet vilket kan kräva operation. Vissa cancertyper är vanliga orsaker till frekventa kräkningar av hårbollar.

Kattens inledning till kräkning

Hårbollar är inte den enda orsaken till varför katter kräks. Det är klokt att vara uppmärksam på symptom eller varningstecken om att katten kommer börja kräkas. Det är bra att notera om:

  • Dregling (salivutsöndring)

  • Katten slickar sig om munnen

  • Upprepade sväljningsansatser

  • Jamar monotont

  • Har många sammandragningar i bukområdet och ett pulserande huvud

Orsaker och bekymrande faktorer

Orsakerna till varför katten kräks varierar. Katten kan kräkas av sjukdom, skada, matförgiftning eller intag av gifter. Det kan bero på begynnande matallergier eller mat som varken är lämpad för människor eller katter. Vissa katter äter för snabbt (främst de som bor i ett hushåll där de samsas med flera andra katter under samma tak). Det kan också bero på att matspjälkande enzymer är dysfunktionella vilket kan leda till bland annat lindrig pankreatit (bukspottkörtelinflammation). Sist men inte minst har hårbollarna en stor skuld till varför katter i allmänhet kräks, då alla katter med päls producerar hårbollar.

Man ska vara vaksam över följande faktorer:

  • Skäl till varför katten fortsätter att kräkas

  • Har katten svårt att behålla vattnet den dricker? Det kan vara ett tecken på uttorkning

  • Finns det en bakomliggande sjukdom som triggar kräkningarna såsom leversjukdom?

  • Finns det blod eller främmande material i spyan?

  • Har du observerat katten när den har förtärt något olämpligt/farligt?

Man ska alltid besöka en veterinär och vid nödlägen akut uppsöka djursjukhus.

Testa Husse's effektiva kattmalt mot hårbollar!

 

Scroll