Magnesium till häst

Magnesium (Mg) är ett makro mineral som alla hästar behöver få i sig via sin föda. Magnesium behövs då det bidrar till att hästens muskelfunktion och olika enzymer i kroppen fungerar normalt. Hästar som svettas mycket, som har diarré eller höga halter salt i kroppen löper ökad risk att få brist på magnesium. Dessa hästar brukar av de här orsakerna ha ett högre behov av magnesium. Om du har en mycket aktiv häst som tränas hårt är det av rekommednation att ge hästen magnesiumtillskott.  

Magnesiumbrist

Magnesiumbrist kommer till uttryck på olika sätt för hästar. En häst som har haft en längre period av magnesiumbrist, får försämrad kvalité på benen. Om du upplever att din häst visar tecken på ökad nervositet eller muskelryckningar kan det också bero på magnesiumbrist. Även koordinationsstörningar, Ataxi, kan vara symptom på långvarig magnesiumbrist. I allvarliga fall kan sådana symptom leda till att hästen kollapsar eller rent av dör. Det må låta dramatiskt, men faktum är att magnesium är en fråga om liv eller död och olyckligtvis är det vanligt med magnesiumbrist bland hästar. I fall där din häst beter sig ovanligt rekommenderar vi att söka vård hos veterinär. Vi vill betona att nervösa eller uppbrusande hästar per automatik inte har magnesiumbrist.

Magnesium varje dag

Alla hästar måste ha magnesium varje dag. Genom att ge din häst magnesium förebyggs problem med koordineringen, stela muskler och smärta från skador. Att uppfylla hästens behov av magnesium brukar inte vara ett problem. Vanliga fodermedel brukar innehålla magnesium. I en del fall är dock vanligt grovfoder inte tillräckligt. Magnesiumhalten i såna foder garanterar nämligen inte att det är tillräckligt för en aktiv häst, utan då behövs även särskilda mineralfoder eller magnesiumtillskott.

För att du som hästägare ska kunna förhindra att din häst får brist rekommenderar vi att var noga med mängd magnesium. Undersök innehållslistan på foderpåsen samt ta ett blodprov på din häst emellanåt för att vara säker på att du uppfyller hästen behov av magnesium. Avslutningvis vill vi tillägga att magnesium endast är effektivt om förhållandet är korrekt mellan Magnesium och Kalcium. Om du känner dig osäker rekommenderar vi dig att ta kontakt med din närmsta veterinär eller kontakta oss på Husse.

 

Rekommenderade produkter

  • Husse's Vermi Minus innehåller både Kalcium och Magnesium som också ger din häst en god mag- och tarmflora.
  • Husse's Himalaya salt är rik på både Kalcium och Magnesium.Scroll