Bästa mineralerna till häst

De bästa mineralerna till häst är de mineraler som matchar och tillgodoser just din hästs behov. Mineraler är livsviktiga för hästens hälsa och främjar flera av hästens kroppsfunktioner. Mineraler är grundämnen som hästar behöver för att deras kroppar ska kunna behålla en normal funktion. Precis som med oss människor kan hästar få näringsbrist vilket exempelvis kan leda till hämning av tillväxt.  Vi har här samlat de bästa mineralerna till häst, indelade i makro-respektive mikromineraler:

De bästa makromineralerna till häst

Kalcium, Fosfor, Kalium, Magnesium, Svavel, Natrium och Klor.

De bästa mikromineralerna till häst

Koppar, Kobolt, Zink, Mangan, Jod, Selen, Järn, Fluor, Molybden, Krom och Kisel.

Hästens viktigaste mineraler

Mikromineraler brukar anges i gram och är mineraler som hästar behöver i en större mängd medan mikromineraler som anges i milligram behöver hästen mindre av. Makromineralerna kalcium (Ca) och fosfor (P) anses särskilt viktiga för hästen, då de hjälper kroppens muskelarbete, uppbyggnad av skelett samt gynnar cellernas energiomsättning. Mineralämnet natrium är också viktigt för hästar, särskilt för de som rör på sig mycket och som genom sin svett förlorar salt. Exakt vilka som är de bästa mineralerna till häst och vilken mängd din häst behöver kan variera kraftigt beroende på flera faktorer, så som hästens aktivitetsnivå, hälsa, med flera.

Hästar har olika stort näringsbehov

Olika hästar har olika stort näringsbehov och vilka mineraler som är viktiga kan skilja sig åt beroende på om det är en stor häst, en häst som tränar mycket, ett sto som väntar föl, ett föl som växer eller om du har en äldre häst. De bästa råden vi kan ge är att du dels underrättar dig om vilka behov just din häst har samt vilken näring som hästfodret innehåller. Vi vill understryka att även de bästa mineralerna till häst kan vara direkt skadligt om de överdoseras. Det är således klokt att du lägger överväger dessa två råd. Analysera fodrets näringsinnehåll och få reda på mängden energi, protein och mineralämnen i fodret. Om fodret inte innehåller den näring som matchar hästens behov behöver man komplettera med andra fodermedel.

Scroll