Rättslig information

 

Sekretess och integritet

Vi respekterar din integritet och all privat data behandlas med största sekretess och omsorg. När du besöker den här webbplatsen, lagras identifiering och relaterade data (inklusive IP-adress, datum, tid, besökt sidor) på vår server. Dessa data används endast för interna statistiska ändamål och är anonym. Det hjälper oss att skräddarsy informationen på vår webbplats till de särskilda behoven hos våra kunder. Uppgifterna ges aldrig ut till någon tredje part.

Data som tas emot av oss vid registrering behandlas konfidentiellt och lämnas aldrig till tredje part. Personlig information (såsom namn eller e-postadress) som vi får när vi kontaktas via e-post, används endast för korrespondens, för att ge dig den begärda informationen. Vi kommer inte att sälja, byta eller hyra ut informationen till någon tredje part. Observera att det är omöjligt att garantera att data som överförs via Internet inte kan läsas eller ändras av en obehörig part. Om du har ytterligare frågor angående dessa frågor tveka inte att kontakta oss.Personuppgiftsskydd och bearbetning

Företaget ska införskaffa, bearbeta och spara information som tillhör en identifierad eller identifierbar person (Personuppgifter) i enlighet med Husses Datasekretesspolicy för personuppgifter som beskriver vilka data som behandlas, på vilka juridiska grunder, i vilka syften, vem som får åtkomst till personuppgifter, hur länge personuppgifterna ska sparas, vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter och hur du kan verkställa dem.

Utöver Husses Datasekretesspolicy för personuppgifter ska företaget bearbeta och dela personuppgifter i enlighet med föreskrifterna för Husses datadelningsavtal för franchisenätverk, essensen i det som kan uppnås här.Rättslig information

Även om vi gör vårt bästa för att säkerställa att all information på webbplatsen är korrekt och uppdaterad, är det omöjligt att garantera att detta alltid är fallet. Vi kan inte ta ansvar för information som kan vara föråldrad, kan innehålla fel och brister. Informationen kan komma att ändras utan förvarning. Kontakta oss för den mest aktuella informationen. Vi kan inte acceptera något ansvar eller ansvar för felaktig användning och/eller tillgängligheten på denna webbplats. Om du har ytterligare frågor angående dessa frågor tveka inte att kontakta oss.Upphovsrätt

© Husse Sverige med ensamrätt.
Om inte annat anges, är allt material på denna webbplats upphovsrättsligt skyddat och får ej användas annat efter godkännande av relevant material. Det material som finns på denna hemsida får inte hämtas eller kopieras utan skriftligt tillstånd från relevant upphovsrättsinnehavare. Alla märkesnamn och varumärken ägs av deras respektive ägare.

Om du har ytterligare frågor angående dessa frågor tveka inte att kontakta oss.

Scroll